Forum

Genesis 6: 6, 8

Avatar
Myr

'Hij (God) kreeg er spijt van dat Hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst.'

Hoe kan dat? God is toch onveranderlijk, Hij staat boven de tijd? Toch kan Hij kennelijk ergens spijt van hebben. Zou Hij niet geweten hebben dat de mens tegen Hem zou kiezen? En had Hij Zijn reddingsplan voor de wereld niet allang klaarliggen?

 

Twee verzen later staat er dat Noach bij de Heer genade vond. In nieuwtestamentische context zou ik dat lezen als, God koos Noach niet om zijn daden, maar vanuit Zijn (Gods) goedheid en liefde. Maar als dat zo is, waarom dan juist Noach? Waarom schonk Hij dan niet al Noachs tijdgenoten genade? Of heeft genade hier een andere betekenis?

En laat de vrede van God heersen in uw harten,
waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar

(Kolossenzen 3:15)

Avatar
Niels

Het antwoord voor de genade die Noach ontving staat denk ik in vers 9: "Noach was een rechtvaardig oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God" Net als in het nieuwe testament is genade niet vrij verkrijgbaar het is dus niet zo dat je het ontvangt als je niet met/voor God wil leven. Noach zocht oprecht het leven met God, en zo vond hij genade bij God.

Wat betreft het eerste deel van je vraag. God kreeg spijt omdat Hij ongekend diep gekwetst was. Dat zit evenzo in zijn natuur verweven denk ik als dat zijn heiligheid dat zit. Hij wilde het liefst relatie met de mens, God is ten diepste een relationeel wezen(geillustreerd ook in de drie eenheid) Hetgene wat hij zelf geschapen had verwierp Hem, en leefde in ongekende losbandigheid, die pijn daar staat Hij denk ik niet boven. Dat is ook niet Bijbels te verdedigen, ook in latere boeken in het oude testament komt dat beeld naar voren, van een vader die ongekend gepijnigd wordt door zijn kinderen. Dat zul je ook zien wanneer je bijvoorbeeld Jeremiah leest.

Of God wist dat de mens dit pad zou kiezen? Daar heb ik geen antwoord op, evenzo als het reddingsplan. Sommige theologen zien de bijbel op te delen in twee delen. t/m Genesis 11, en het deel daarna. Waarbij de heilsgeschiedenis zoals wij die nu kennen pas echt vorm kreeg vanaf Genesis 12, alsof God pas toen zijn plan in werking stelde.

 
Gebruikersnaam:

Wachtwoord: