Forum

Stelling Openbaring (week 21)

Avatar
Erwin Lenting

Voor deze week staat Openbaring 17 en 18 op het leesrooster. Wat valt je op aan deze hoofdstukken? Wat begrijp je niet helemaal? Waar wil je graag de visie van andere Ichthianen over horen? Zet je vragen en opmerkingen hieronder en help elkaar verder! Je kunt ook in discussie over de stelling van deze week:

Van alle afgoden is rijkdom de ergste.

Avatar
Nick Martinus

Van alle afgoden is Rijkdom de ergste: NIET WAAR

Om op deze stelling te kunnen ingaan, is het ten eerste relevant wat we onder ''afgoden'' of 'afgoderij' verstaan. Afgoderij is aanbidding van een andere god dan 'de enige waarachtige God' (Joh. 17:3), 'van God afgewend zijn'. De Heidelbergse Catechismus geeft de volgende definitie van afgoderij:  '' Afgoderij is in plaats van de enige ware God die zich in zijn Woord geopenbaard heeft, of naast Hem iets anders bedenken of hebben waarop de

mens zijn vertrouwen stelt’’. Dit gezegd hebbende, afgoderij wordt door onze God wiens naam ik niet zal uitspreken streng verboden met het eerste (of tweede gebod afhankelijk van welke indeling men hanteert) gebod in Exodus 20:3. Verder worden afgoden ‘’leugengoden genoemd in Amos 2:4, ‘ ‘een stuk hout uit het woud (10:3), ‘IJdelheid’ (1 Samuel 12:21), ‘Afschuwelijkheden’ (Ezechiël 11:21), ‘stom’ (Habakuk 2:18). Oftewel, Gods Woord is niet al te positief over ‘afgoderij’. En het volk Israël verviel vaak in afgoderij. Het bekendste voorbeeld is misschien nog wel het feit toen Mozes nog op de berg was (Sinaï) en het volk beneden met Aaron een gouden kalf gingen maken en daaromheen gingen dansen. O, wat was God woedend.

 

Of Rijkdom de allerergste afgod is, weet ik niet precies. Afgoderij als zodanig is een verschijnsel die onze God in ieder geval als zeer onwenselijk beschouwd. Sterker nog, onze God wil dat wij Hem aanbidden voor wie Hij is en wat Hij gemaakt heeft en allemaal kan. Onze God is zoals de Geschriften heel opvallend uitdrukken in bepaalde vertalingen, ‘Jaloers’’ ingesteld. Hij wil ‘’respect’’, ‘’eer’’ en dat zijn naam wordt gevreesd. Rijkdom heeft in onze huidige samenleving een slechte naam, en Jezus zelf lijkt bij oppervlakkige lezing niet heel erg positief te zijn over ‘’rijken’’. Zo spreekt Jezus aan het begin van de Bergrede/vlakterede de zaligsprekingen en de ‘’woe’s uit: ‘’gezegend zijn die arm zijn’’ (Lukas 6:20), maar vervloekt zijn degene die rijk zijn want je hebt je beloning al gehad (Lukas 6:24). In eerste instantie lijkt Jezus hier zeer negatief over Rijkdom en een tegenstelling te plaatsen tussen arm en rijk. Maar als je de Amplified Bible (AMP) leest, staat er als toevoegingen bij dat het hier bij vers 20 gaat om: ‘’Blessed (spiritually prosperous) are you who are poor (in spirit, those devoid of spiritual arrogance, those who regard themselves as insignificant), for the kingdom of God is yours’’. Het gaat dus om ‘geestelijke rijkdom’’ en vervolgens hoe er mee om te gaan. En vers 24: ‘’but woe (judgment is coming) to you who are rich (and place your faith in possessions while remaining spiritual impoverished)’’. Volgens mij maakt Jezus dus een onderscheid tussen de materiele rijkdom/welvaart en de geestelijke toestand. Je kan dus ook volgens mij materiele rijkdom hebben met veel bezittingen, maar vervolgens weinig tot geen waarde hechten aan die materiele rijkdom, om vervolgens geestelijk wel rijk te zijn door je volledig op God te richten. Mattheus 6:24 maakt nog extra duidelijk dat je niet twee ‘’Meesters’’ kan hebben: God en de Mammon (geld, bezittingen, roem, status, of wat dan ook meer waard wordt gevonden dan de Here Jezus Christus).

 

Misschien is het meest bekende verhaal in het evangelie over ‘rijkdom’ die in Mattheus 19:16-26. Een rijke jonge man met veel bezittingen en eigendom kwam naar Jezus toe en vroeg de belangrijkste vraag: ‘’Meester, welk goed ding zal ik doen om eeuwig leven (‘eeuwige redding in het Koninkrijk van de Messias’) te verkrijgen’’? Jezus reageert opvallend door een wedervraag te stellen: ‘’Waarom vraag je Mij wat goed is? Er is maar Een die in essentie goed is, maar als je eeuwig leven wilt ontvangen, houd je dan aan de geboden. De Rijke man vraagt vervolgens: ‘’Welke geboden’’? Jezus antwoord: ‘’Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreuk plegen, gij zult niet stelen, gij zult niet een valse getuigenis afleggen, ‘’eer uw vader en uw moeder, en heb uw naaste lief als uzelf’’. De jonge man zegt vervolgens: Ik heb mij aan al deze dingen gehouden. Wat mis ik dan nog? Als je hier over nadenkt is dit al heel wat eigenlijk: ‘’Hij zegt zelfs zijn naaste lief te hebben als zichzelf. Maar toch mist hij toch nog iets! Jezus antwoord vervolgens: ‘’Als je wenst perfect te zijn (geestelijk volwassen met goddelijk karakter zonder morele of ethische gebreken), ga en verkoop al wat je hebt en geef (het geld) aan de armen, en je zal schatten verzamelen in de hemel; en kom, volg Mij (wordt mijn discipel, geloof en vertrouw Mij, en wandel hetzelfde pad van leven dat ik wandel)’’. Maar toen krabbelde de rijke man opeens terug, omdat hij heel veel bezittingen en eigendom had en hij vertrok in verdriet. Wat is de wijze les in dit opmerkelijke verhaal? Wat probeert Jezus hier duidelijk te maken? Een aantal redenen waarom hij verdrietig weg ging?

 

1)      Hij sprak tot de ware Jezus en Hij hoorde de ware boodschap:

Je bent altijd ‘disturbed’ als je de ware boodschap hoort. Jezus verwacht veel meer van jou dan je verwacht had, maar Hij geeft je ook enorm veel terug. Dat betekent het om te groeien. Als je deze boodschap hoort, dan kan je op twee manieren weggaan: ‘of alles opgeven en Jezus volgen en de Waarheid aannemen (1), of ‘verontwaardigd weggelopen’ (2). Maar wat onmogelijk is, is om ‘onverschillig te blijven als je de ware Jezus hoort spreken (3). Als je onverschillig staat tegenover het christelijk geloof, dan heb de ware Jezus nog niet gezien.

2)      Hij ging verdrietig weg, omdat er twee belangrijke voorstellingen van de man over ‘hoe religie’ werkt onder hem vandaan werden geslagen door Jezus:

a)      Het geloof (religie) als ‘toevoeging’ aan je leven, om het te verfijnen. De man zegt ook: ‘’wat ontbreekt mij nog’? Let op het woordje ‘nog’! Hij vindt dat hij al een goed leven heeft geleid tot nu toe. Jezus zegt hier eigenlijk: Het christelijk geloof is niet iets wat je ‘toevoegt’ aan je leven, maar een explosie die je hele leven vernietigt, om vervolgens een weg te bereiden van het ‘nieuwe’. Christelijk geloof is een ‘’nieuwe begin’’, volledig beginnen bij 0. Geloof is iets ‘’revolutionairs’’. Je zou hier ook ‘wedergeboorte’ in kunnen lezen: ‘’Net als de Rijke oude man Nicodemus die vroeg hoe hij opnieuw geboren kon worden.

b)      Vind jij dat je je houdt aan de 10 geboden? ‘Okay, heb geen andere goden naast mij’. Ik wil dat je al je geld/bezittingen verkoopt, alleen omdat Ik Jezus Christus, de HEER, dat zeg. Als God daadwerkelijk je nummer 1 is in je leven, dan is al het andere in je leven als het ware ‘’triviaal’’. Niets kan vergeleken, op een lijn gesteld worden, met het Hart van God, met Zijn doel. ‘’Jezus zegt eigenlijk: Jongeman, je hebt niets iets meer ‘’goed nodig’’, het probleem is dat je niet toegeeft dat je eigenlijk ‘’slecht bent’’. Niemand is in staat om van nature God lief te hebben met al zijn hart, ziel en verstand en om zijn naasten lief te hebben als uzelf. Dat kan alleen met een ‘goddelijke natuur’ en die kan Ik je geven.

3)      Jezus werd persoonlijk

In het evangelie van Marcus, waar hetzelfde verhaal wordt verteld, staat dat Jezus hem liefheeft en met compassie naar hem keek: Hij las zijn ziel als een boek: ik zie de ware kanker, ik zie het ware kwaad. Je moet al je geld afstaan. Jezus sprak als ware hij sprak tot een alcoholist en hier een rijke die enorm veel waarde hechte aan zijn materiele rijkdom (meer dan God). Dit betekent niet dat als men rijk is, dat men al zijn rijkdom moet afstaan voordat hij gered kan worden. Nee, hier spreekt Jezus specifiek tot een persoon die ‘heel veel waarde hechte aan zijn rijkdom’, meer dan een relatie met God.

 

Dus de hoofdzonde van deze ‘rijke jonge heerser’ was dat hij ‘hebberig’ was ten aanzien van materiele zaken: hij hechtte daar enorm veel waarde aan, teveel. Dit was zijn afgod. Maar er zijn meer afgoden dan rijkdom die volgens mij net zo ‘kwaad’ zijn als rijkdom. Denk aan lust, de afgod van liefde. Deze afgod is misschien zelfs nog erger, ook gelet op de bewoordingen die Jezus hier over spreekt: hij gebruikt het woord ‘hel’ (Gehenna) om aan te geven radicaal te zijn: ‘hak je hand eraf als het laat zondigen’, etc. Afgoderij zorgt ervoor dat je hart en ziel kapot gaat, terwijl God degene die zorgt, geneest en alles kan geven wat jij nodig hebt. Hij kent je hart door en door, Hij weet precies wat er in je omgaat. Wij worden opgeroepen om alle afgoden van de ‘oude natuur’ af te leggen: zie bijvoorbeeld Kolossenzen 3:5, waar zowel ‘lust’/kwade begeerte als ‘hebberigheid’ worden genoemd als voorbeelden van ‘afgoderij’. Zo heeft ieder op aarde een hart vol van ‘krasjes, vol van lelijke randjes’. De rijke jonge man leek relatief ‘goed’ en misschien zagen mensen hem ook wel als een ‘goed mens’. Maar dit is zeer relatief, omdat we vanuit de verticale lijn moeten kijken, niet vanuit een horizontale lijn. Dus, de mensheid ten aanzien van God. En dan is ieder eigenlijk behoorlijk slecht en heeft ieder God nodig. Afgoderij, welke afgod, dan ook is eigenlijk even slecht. Het ‘verwoest de ziel en het hart’, maar God is de enige God bij wie daadwerkelijke veiligheid, geborgenheid en heelheid te vinden is. Die vindt men niet in afgoden, in geen enkele.

 

God wil ons denk ik ‘geestelijk verrijken’, wil dat wij geestelijk rijk zijn. Dat we gericht zijn op de schatten in de hemel en volledig op Hem zijn gericht en Hem vertrouwen. Hij wil bij ons zijn, niet dat wij onze aandacht besteden aan zaken die er in vergelijking met God eigenlijk helemaal niet toe doen. Wees in zijn aanwezigheid, weet dat God je Vader is, en dat Zijn Zoon de Verlosser is, de Heer, je Heiland. God heeft een nieuw, geestelijk zeer rijk leven te geven, maar daarvoor moet het oude leven eerst worden afgelegd.

 

Avatar
Karel van der Leest

Niet eens, afgoderij uberhaupt is gewoon erg.
het is allemaal aanbidden van iets anders dan God.

Faith is the art of holding on to things in spite of your changing moods and circumstances - C.S Lewis

 
Gebruikersnaam:

Wachtwoord: