Forum

Kringleidersmail - 15

Avatar
Garrut

Hallo allemaal,

5 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. 6 Dan wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven. Zijn naam zal zijn “De HEER is onze gerechtigheid”.
(Jeremia 23, NBV)

Nu de kerstdagen er weer aankomen, krijg je ongetwijfeld weer de bekende teksten te horen die over Jezus' komst op aarde profeteren. Misschien lees je er onderhand al gemakkelijk overheen, maar ik wil je vragen om deze tekst een keertje goed woord voor woord te lezen.

Al gedaan?

Deze profetie over Jezus belooft nogal wat, namelijk: recht, gerechtigheid, verlossing, en vrede. Het loont om eens alle teksten die over Jezus profeteren achter elkaar te lezen (in vrijwel elk Bijbelboek kun je er gemakkelijk een vinden). Probeer het eens op je in te laten werken; ook al heb je deze tekst al eens bestudeerd. Dit is waar kerst in eerste instantie over gaat, niet zozeer over de kerststol, kerstmaaltijd, kerstboom, kerstman en kerstkransjes (alhoewel dat vaak wel heel gezellig is). Ik wil je ten slotte daarom ook vragen of je rond deze dagen vooral bezig bent met het kerstkind of meer met de andere dingen die beginnen met het woord kerst?

Nog even een aantal praktische zaken op een rijtje:
 - ALV IX is verplaatst naar donderdag 31 januari. Dit omdat Dionysos de 14e van februari een feestje organiseert in de achterbar dat onze ALV hoogstwaarschijnlijk zou verstoren.
 - Aankomende dinsdag is er de kerstavond. Om 18:00 zal deze beginnen in de Cirkel met een maaltijd en om 20.30 zal de gezamenlijke kerstavond van start gaan in de St. Jozefkatedraal (Radesingel 4). Na afloop is er een borrel in de sociëteit van NSG (Hereweg 1). In de bijlage is de kringindeling te vinden voor deze avond.
 - De komende tijd (tot 8 januari) is er geen kring ingeroosterd. In de tussentijd is het goed om nog steeds betrokken bij elkaar te blijven. Spreek gerust eens af met andere kringleden, juist zo rond kerst heb je (ook gezien de Bijbeltekst) genoeg te bespreken.

De bid- en dankpunten van deze week zijn: Bid voor een hechte kringband, ook als je elkaar soms lang achter elkaar niet ziet Bid voor mensen die met Kerst alleen zijn
Dank voor de coaches. Dank voor de samenwerking tussen de christelijke studentenverenigingen

Met vriendelijke groet,

Gerrit Kramer

Moge wie zondigt tegen zijn maker
in handen vallen van een arts. (Sirach 38:15, NBV)

 
Gebruikersnaam:

Wachtwoord: