Forum

Kringleidersmail - 16

Avatar
Garrut

Ha kringleiders, oud-kringleiders en niet-kringleiders,

Vanwege onoplettendheid van mijn kant was er vorige week geen KringLeidersMail verstuurd en daarvoor excuses. Alhoewel er volgende week geen kring is maar themagroep stuur ik toch deze mail. Dit onder het mom van 'kringleider ben je niet alleen op dinsdagavond'.

De tekst van de week:

 Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.
2 Petrus 1: 19-21 (NBV)

In de tweede algemene zendingsbrief van Petrus, schrijft Petrus over de toekomst die voor ons in het verschiet ligt. Dat is toegang krijgen tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en redder Jezus Christus (vers 11). Dan gaat hij verder over waarom dit een betrouwbare belofte is (vers 16: want). Om dit te ondersteunen geeft hij als voorbeeld het moment dat Jezus gedoopt werd (Mat. 3:17) en er een stem uit de hemel klinkt: 'dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde'. Dan schrijft Petrus op wat hierboven staat geciteerd. Waar hij op hamert is dat de Bijbel geen uitleg toelaat die je toevallig goed uit zou komen (eigenmachtig), maar dat de Bijbel voor zichzelf spreekt omdat de auteurs van de Bijbel altijd gedreven werden door de heilige Geest (ook wel inspiratie genoemd).
Als je Bijbelstudie doet dan is het goed om dit in je achterhoofd te houden, want de Bijbel is nooit het initiatief van een mens geweest. God heeft met de Bijbel zijn bedoelingen en dat is altijd goed om je af te vragen bij een Bijbelstudie: wat wil God ons hiermee leren? Dan kan de Bijbel de lamp zijn die in een donkere ruimte schijnt totdat de dag aanbreekt dat je Jezus volledig mag kennen. Zie je de Bijbel ook zoals hij in dit stukje naar voren komt?

Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand; daarom de volgende gebedspunten:

- Bid voor de themagroepen van aankomende week - Dank voor de Bijbel en dat wij hem mogen en kunnen bestuderen
- Dank God voor Zijn aanwezigheid op je kring
Tot slot nog een aantal praktische punten:
 - Aankomende dinsdag is er een themagroepavond. Als het goed is hebben jullie allemaal een mailtje gehad van de leiders en zo niet, dan doe je er goed aan hen een mailtje te sturen.
 - Donderdag 24 januari is er een dieper over homoseksualiteit. Misschien heb je met kring al geïnventariseerd naar welke diepers je toe gaat (gewoon zoveel mogelijk), maar deze avond belooft een waardevolle toevoeging te zijn aan een gesprek op kring (wat dan de 29e van januari kan). Voor de duidelijkheid: deze avond zal geen antwoord geven op de vraag of homoseksualiteit (welke vorm dan ook) wel of niet goed is. De sprekers (meerdere) zullen verschillende visies op dit onderwerp geven en de nadruk zal liggen op je eigen houding t.o.v. mensen die homofiel zijn. De avond begint om 20:00 in het IC, inloop vanaf 19:30 met vooraf natuurlijk een mensa vanaf 18.00.
 - Voor de mensen die maar niet genoeg van Bijbelstudie kunnen krijgen: 17-19 januari wordt de Read-It Xtra georganiseerd, een kleinschalige intensieve Bijbelstudietraining op de Wittenberg in Zeist. Meer info staat ophttps://www.ifes.nl/conferenties/read-it-xtra/#.UN2q0pF698E. Opgave kan via bram[at]ifes.nl en het kost 50 euro voor leden van IFES (dus als je Ichthiaan bent). Deze conferentie blijkt altijd erg nuttig te zijn en de deelnemers zijn altijd erg enthousiast, dus als je nog deze dagen nog vrij kan nemen is dit wellicht een nuttige investering.

Nog een goed weekend gewenst!

Met vriendelijke groet,

Gerrit Kramer

Moge wie zondigt tegen zijn maker
in handen vallen van een arts. (Sirach 38:15, NBV)

 
Gebruikersnaam:

Wachtwoord: