Forum

Kringleidersmail - 6

Avatar
Garrut

Ha kringleiders,

Achttienduizend el rondom. En de naam van de stad zal vanaf die dag zijn: DE HEERE IS DAAR.
(Ezechiël 48: 35, HSV)

Aan het begin van een nieuwe week krijgen jullie een tekst die jullie waarschijnlijk niet zo vaak lezen. Het is het laatste vers uit het boek Ezechiël en het gaat over de nieuwe tempel. Over deze tempel zijn - theologisch - gezien veel zaken te vertellen, maar dat wil ik nu niet doen. Ik wil het slechts over één kenmerk hebben van die tempel, namelijk God (Jahweh, de Verbondsgod). Al de beschreven hoogtes, lengtes, rivier en nog veel meer dingen hebben uiteindelijk geen doel als niet aan het laatste kenmerk is voldaan.
Kring heeft ook belangrijke kenmerken en ik weet zeker dat jullie er een aantal daarvan zo kunnen opnoemen. Maar, hebben jullie al nagedacht over het belangrijkste kenmerk? Is God aanwezig op jullie kring? Aankomende dinsdag zal de eerste Bijbelstudie worden gehouden op de kringen en voor deze avond wil ik jullie dan ook uitdagen om God echt aanwezig te laten zijn.

De bid- en dankpunten voor deze week zijn:
- Dank voor de Kick-off
Dank voor de Bijbelstudiecommissie
- Bid voor goede Bijbelstudies het komende trimester

Tot slot zijn er ook een aantal praktische mededelingen. Allereerst, komende donderdag is de Eerstejaars Ledenvergadering, deze avond voor eerstejaars zal beginnen om 20.00 en voorafgaand is er een mensa waar iedereen voor is uitgenodigd. Als tweede: de inschrijving van de themagroepen is momenteel in volle gang. De deadline daarvoor is al aanstaande, namelijk 17 oktober. Geef je gauw op, zodat je niet hoeft te worden ingedeeld en zo kun je je eigen voorkeuren opgeven.

Een gezegende kringavond gewenst!

Met vriendelijke groet,

Gerrit Kramer

Moge wie zondigt tegen zijn maker
in handen vallen van een arts. (Sirach 38:15, NBV)

 
Gebruikersnaam:

Wachtwoord: