Forum

Kringleidersmail - 7

Avatar
Garrut

Ha kringleiders,

61 Laat uw hart volkomen met de HEERE, onze God, zijn, door te wandelen overeenkomstig Zijn verordeningen en Zijn geboden in acht te nemen, zoals op deze dag. 62 De koning nu, en heel Israël met hem, bracht offers voor het aangezicht van de HEERE. 63 Salomo bracht een dankoffer dat hij aan de HEERE offerde: tweeëntwintigduizend runderen en honderdtwintigduizend schapen. Zo wijdden de koning en alle Israëlieten het huis van de HEERE in.
(1 Koningen 8: 61-63; HSV)

De meesten van jullie zullen afgelopen dinsdag de eerste Bijbelstudie hebben gehouden van dit trimester. Wat misschien gelijk al is opgevallen, is de andere tijd waarin het verhaal zich afspeelt. Vaak moet je je afvragen: wat betekende dit toen in die situatie voor die mensen? In het geciteerde stuk uit 1 Koningen is dit ook het geval, want op welke momenten in de geschiedenis worden er zo ontzaglijk veel dieren geofferd? Het staat wel vast dat de inwijding van de tempel een belangrijke gebeurtenis was die een enorme impact had op het volk en waar veel mensen aanwezig waren. Al is het niet waarschijnlijk dat bij de opening van een nieuwe kerk 10% van de Nederlandse schapenstapel wordt geofferd, zijn er toch veel lijntjes te trekken. Bijvoorbeeld: in hoeverre betrek jij anderen in het danken van God (Salomo riep heel het volk erbij) en hoe doe je dat? Doe je dat ook door te wijzen op God en vervolgens op te roepen om je hart volkomen met God te laten zijn?
De context van toen is dan wel heel anders dan die van nu, maar de principes zijn nog steeds hetzelfde. Gebruik dat ook bij de Bijbelstudies van Nehemia en geef dat ook mee aan je kring.

Dan nu de praktische mededelingen:
 - de deadline voor het inschrijven voor de themagroepen komt snel dichterbij: 17 oktober. Schrijf je gauw in!
 - aankomende donderdag is de ALV en deze begint om 19.30. Tijdens deze avond zullen er een aantal belangrijke beslissingen worden genomen, met name over de locatie van de Gezamenlijke Avonden. Deze beslissing heeft gevolgen voor elk lid en doe dan ook de oproep aan je kringleden om vooral te komen. De mensa begint die avond om 18.00 en is een ideale gelegenheid om alvast in een goede stemming te komen.
 - dinsdag 23 oktober is er weer een Praise & Prayer in De Cirkel. Zoals altijd begint de avond om 18.00.

Een goede kringavond gewenst!

Met vriendelijke groet,

Gerrit Kramer

Moge wie zondigt tegen zijn maker
in handen vallen van een arts. (Sirach 38:15, NBV)

 
Gebruikersnaam:

Wachtwoord: